Tumblelog by Soup.io
 • nsfwoutfits
 • Scivolidinuovo
 • wakemeup
 • MissMurder
 • misery
 • cygi-chan
 • liwia
 • perfectguy
 • lady-ha
 • mrdobrov
 • kattrina
 • lady-mademoiselle
 • lemkove
 • followed
 • lexxie
 • agagag
 • malinowowa
 • maja95
 • abracadabraa
 • zupa-z-nietzschego
 • pomegranate
 • sundaydress
 • mochalena
 • katkad
 • dupablada
 • realitysucks
 • jaamaica
 • Dorin11
 • mrdonadonii
 • amydora
 • silence24
 • looziker
 • definicjamilosci
 • klaceha
 • be-yourself
 • toscaredtolive
 • Jinscha
 • crazymary
 • hiddentolabel
 • swalloww
 • myhonolulu
 • crambie
 • ihonorata
 • flawed
 • halucynacje
 • agateniaaa
 • manfredxoxo
 • despondency
 • serowyksiezyc
 • sorrow
 • mefir
 • ginsty
 • patsssy
 • notforgetme
 • Madridista
 • MalinowaFantazja
 • unitedsoupsmusic
 • slowik
 • werka
 • olvide
 • spzkaz
 • peper
 • hermina
 • freepdfebook
 • lonely-girl
 • noirceur
 • zorza
 • masakrycznie
 • younganna
 • Americanlover
 • stillwaitingforsth
 • ehhhh
 • empathetic
 • yepyep
 • keepmeup
 • uwagaratunkupomocy
 • gabryy
 • guyver
 • breakingdown
 • yourdemise
 • jointskurwysyn
 • 9-smerfnych-mysli
 • justfuckoff
 • Lisikont
 • summerkiss
 • Wilalena
 • dreamyourdream
 • sjokolade
 • myparty
 • looklikeshit
 • fuckinmess
 • dysiamisia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairbjarbirb irbjarbirb
3139 5b2a 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
2149 9f03 500
Reposted from777727772 777727772 viazabka zabka
1548 d014
Reposted fromjaggal jaggal viazabka zabka
Pozwolę chodzić po mojej głowie tylko Tobie.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazabka zabka
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasaycheese saycheese
1129 8e2f 500
Reposted fromrol rol viazabka zabka
3246 b66b 500
2020 8067
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairbjarbirb irbjarbirb
0017 9b11
Reposted fromiamstrong iamstrong viairbjarbirb irbjarbirb
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
 (...)  ale mała, pamiętaj, zawsze będę cię kochał. Nawet jeśli się okaże, że nie istniałaś, ale zaraz, to niemożliwe, bo istniałaś, istniejesz we mnie.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry video są o miłości"
7679 be6d
Reposted fromretaliate retaliate viairbjarbirb irbjarbirb
4282 25a0 500
Reposted fromnieprzytomny nieprzytomny viairbjarbirb irbjarbirb
Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać można żyć bez powietrza!
— Maria Pawlikowska- Jasnorzewska "Miłość"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
Nie mogę być odpowiedzialny za czyjeś złamane czy sprawne serce. Mogę zrobić wszystko, owszem, by od początku dbać o czystość przekazu i jasno tłumaczyć czego chcę od drugiego człowieka. Względnie -czego chcieć przestaję. Ale nie mogę odpowiadać za wszystkie emocje innych. One są jak fale – przychodzą, odchodzą, nakładają się, wzbijają w górę i gasną bez prawa powrotu. Żyję w przeświadczeniu, że jestem dla siebie najważniejszą osobą na tym świecie. Prawo do wolności i szczęścia kieruje moimi decyzjami, w tym i rozstaniami. Nigdy CELOWO nie złamałem nikomu serca. I nigdy CELOWO tego nie zrobię. Reszta jest poza mną, bo emocje są subiektywne.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
4687 573d 500
Najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl